Поддержка

для SSVA-350/SSVA-500

ЗМІСТ

  • 1. ВСТУП 3
    • 1.1 Призначення і функціональність 3
    • 1.2 Комплект постачання 4
    • 1.3 Технічні характеристики 4
  • 2. ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 5
  • 3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 6
  • 4. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 6
  • 5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 7
    • 5.1 Розпакування 7
    • 5.2 Розташування 7
    • 5.3 Заводський номер 7
    • 5.4 Приєднання до електромережі 7
    • 5.5 Зварювальні кабелі 7
    • 5.6 Зварювальні роботи різними типами електродів 8
  • 6. КЕРУВАННЯ Й ІНДИКАЦІЯ 8
    • 6.1 Органи керування й індикації 8
    • 6.2 Перелік режимів 9
    • 6.3 Повідомлення про помилки 9
  • 7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 9
    • 7.1 Вмикання 9
    • 7.2 Режим ММА 10
    • 7.3 Режим MIG/MAG 10
    • 7.4 Режим Споттер, контактне зварювання. 10
    • 7.5 Режим TIG 10
  • 8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 11
  • 9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 12
  • 10. СТОРІНКА КОРИСТУВАЧА 13